תקנון הזמנת יאכטה בחו”ל

תנאי תשלום

על מנת לשמור את ההזמנה ללקוח, יש להעביר את מלוא המחיר באחת משתי הדרכים הבאות:

העברה בנקאית:

פרטי חשבון שקלי:
בנק הפועלים
דרך הים שייט בע”ם
סניף- 772
מס חשבון – 33643

פרטים להעברה באירו:

Via Maris Ltd
בנק הפועלים – סניף 772
מס’ חשבון 33643
IBAN IL73-0127-7200-0000-0033-643
SWIFT: POALILIT

תשלום באמצעות כרטיס אשראי:

נא לשים לב כי בהפלגות פרטיות, התשלום דרך כרטיס אשראי נגבה בתשלום אחד ללא עמלה. אם ברצונך לחלק את יתרת החוב לתשלומים יהיה ניתן לעשות כן עד שנים עשרה תשלומים + 2% ריבית.

תנאי ביטול

במקרה של ביטול עד 60 יום לפני תחילת ההשכרה (תחילת מועד ההפלגה), ישלם הלקוח 30% מסך ההזמנה + 150 € דמי ניהול.

במקרה של ביטול עד 59 יום לפני תחילת ההשכרה (תחילת מועד ההפלגה) ופחות, ישלם הלקוח את הסך הכולל של ההזמנה.

תנאי דחיית הצ’ארטר בעקבות מגפת הקורונה הינם התנאים שחברת ההשכרה קובעת, ועל פיהם תתנהל מדיניות דרך הים במקרה זה.

בפלוטילות, מלוא הסכום מזוכה ובר שימוש  בפעילויות “דרך הים”, בין אם בארץ ו/או בחו”ל, וזאת במידה וכתוצאה מתקנות ממשלתיות, הן של מדינת ישראל ו/או של ארץ היעד, לא תאפשרנה את יציאת הפלוטילה.

, במידה ולא תתאפשר לנוסע לצאת לפלוטילה מסיבה אישית, גם אם היא קשורה למגיפת הקורונה , אין האחריות חלה על דרך הים, והנוסע יחויב במלא הסכום, אלא אם כן מצא נוסע שיקח את  מקומו בפלוטילה במקומו. דרך הים מתחייבת לעזור ככל יכולתה במציאת נוסע חלופי במידה והדבר מצריך זאת, אך האחריות על כך המלאה חלה על הנוסע.

יש להדגיש כי בשום אופן לא ניתן החזר כספי ***

כללי

כל התקשרות לגבי הזמנה תתנהל בין דרך הים לנציג החתום על טופס ההזמנה בלבד.

בהזמנת יאכטה שלמה בפלוטילה, הסקיפר הרשום על מסמכי ההתקשרות מול חברת ההשכרה הינו האחראי הבלעדי לבטיחות השייט, ביטחון המפליגים ושלום היאכטה.

בהזמנת קבינה ביאכטה שיתופית, אחריות לבטיחות השייט, ביטחון המפליגים ושלום היאכטה, וכן גם דמי הפיקדון לחברת ההשכרה, יתחלקו בין כל משתתפי הקבינות באופן שווה.

“דרך הים” משמש כסוכן הלקוח וכפוף לתנאי התקנון של חברת ההשכרה. דרך הים מבטיח להתנהל כמתווך בין הלקוח לחברת ההשכרה, ועל-כן תפעל ככל יכלתה לטובת הלקוח בפתרון בעיות, באם יופיעו, מול חברת ההשכרה.

דרך הים אינה סוכנת טיסות ואינה יכולה לייעץ ו/או להזמין טיסות ללקוחות.

הלקוח מתחייב לרכוש ביטוח נסיעות אישי לחו”ל.