תוספת הסמכת IYT YACHTMASTER

300.00

תקנון :

  • הקורס מקנה לתלמיד תעודת Yachtmaster של ה-IYT.
  • הקורס אינו מהווה הסמכה לשייט מסחרי.
  • על המשתתף להירשם לקורס אליו הוא מתאים על פי התנאים המקדימים המוצגים.
  • לא יתקיימו שיעורי השלמה.
  • הרישום לקורס הינו מחייב השתתפות התלמיד בקורס. הרישום הינו חד פעמי, תלמיד אשר ירשם ולא ישתתף בקורס או בחלקו ייחשב שניצל את זכותו למימוש הקורס ולא יהיה זכאי לניצול בקורסים עתידיים.
  • משתתף ייחשב כרשום רק לאחר תשלום מלא על הקורס.
  • הקורס הינו אישי ואינו ניתן להעברה.

20 במלאי

Subtotal:

Add-ons total:

Total: